Voortaan inloggen op expertcollege.com voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets

De website www.internetleren.nl komt te vervallen. U kunt daarom voortaan inloggen op www.expertcollege.com om bij uw account te komen.

Internetleren.nl is onderdeel van ExpertCollege, waardoor u met dezelfde gegevens kunt inloggen op uw account. Ook alle scores en certificaten voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets blijven bewaard.

De beste voorbereiding op de landelijke kennistoets!

e-Xpert Triage: Nu ook deelcertificaten mogelijk voor medewerkers huisartsenpraktijk

Opleiding tot triagist

Download hier het aanmeldiTriageOpleidingIndividueel20112012ngsformulier en schrijf u direct in!

Vanuit de reguliere huisartsenpraktijken en de ROC’s is veel belangstelling voor het volgen van de Triage-opleiding van het InternetCollege en steeds vaker komt de vraag om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van gecertificeerd triagist.

Nu ook deelcertificaten mogelijk voor medewerkers huisartsenpraktijk
Bij InternetCollege kunnen medewerkers van de huisartsenposten al sinds meerdere jaren de opleiding tot gecertificeerd triagist volgen. Tot nu toe was deelname alleen voorbehouden aan medewerkers van de huisartsenposten, maar heel recent echter hebben LHV en VHN besloten om deelname aan de landelijke kennistoets ook -zonder meerkosten- open te stellen voor de medewerkers van de dagpraktijken. Nu kunnen praktijken dus de inhoudelijke kennis van hun medewerkers op een objectieve manier laten meten en de medewerkers kunnen hun competenties verbreden, hetgeen zijn neerslag ook vindt in een erkend deelcertificaat.

Online kennisopleiding beschikbaar
InternetCollege biedt al meerdere jaren de online kennisopleiding aan. De opleiding e-Xpert Triage behandelt alle onderwerpen van de NHG telefoonklapper voor triagisten. Maar in tegenstelling tot het lezen van een leerboek, wordt de leerstof in de online opleiding afgestemd op het actuele kennisniveau en gedoseerd aangeboden. Door de achterliggende software wordt een individueel kennisprofiel van de cursist(e) aangelegd hetgeen ervoor zorgt dat de cursist(e) een optimale leercurve doorloopt. Kenmerkend voor de opleiding is het gegeven dat de cursist(e) ´vraaggestuurd´ door de leerstof manoeuvreert. U begint, net als in een leerboek bij hoofdstuk 1. Maar daarmee stopt de overeenkomst al snel, want in de online cursus leert u vooral zaken die u niet goed beheerst. In een boek moet u eerst alles doorlezen om dan achteraf te bepalen dat u dat al wist. De cursus e-Xpert Triage onthoudt de onderwerpen die u niet juist beantwoordt en biedt over die deelonderwerpen meer vragen aan dan over onderwerpen die wel al goed beheerst worden. Aan het einde van de opleiding bestaat de mogelijkheid om eenmalig deel te nemen aan een proefexamen van het InternetCollege. De studiebelasting is zeer uiteenlopend, juist omdat de opleiding is afgestemd op de individuele cursist. Minimaal moet gerekend worden op een studiebelasting van veertig uur. Er zijn cursisten geweest die minder uren nodig hadden, maar er zijn ook voorbeelden van deelnemers die meer dan 100 uren gebruikten.

De opleiding is ontworpen om regelmatig gebruikt te worden zodat u uw kennis op een constant hoog peil houdt. Zodra kennis wegzakt, of door nieuwe inzichten verandert, krijgt u hierover automatisch méér leerstof voorgelegd dan over onderwerpen die goed beheerst worden. Daarom krijgt u een licentie voor een jaar, met de mogelijkheid om deze telkens met een jaar te verlengen tegen een geringe vervolgprijs.

Tarieven

Losse artikelen

1. e-Xpert NTS TriageWijzer 1 jaar €  725,00
2. Vervolgjaren €  250.00
3. Managementmodule (online rapportage) €  125,00
4. Oefentoets InternetCollege (online) €   45,00
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW Licenties worden verstrekt na ontvangst van een opdracht en betaling van de licentiekosten. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van InternetCollege van toepassing.

Meer weten? vraag een gratis demoaccount aan voor de opleiding


1 Dit lijkt misschien hoog, maar toegang tot de oefentoets krijgt u pas als u 95% van de oefenvragen in de opleiding correct beantwoordt.