Voortaan inloggen op expertcollege.com voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets

De website www.internetleren.nl komt te vervallen. U kunt daarom voortaan inloggen op www.expertcollege.com om bij uw account te komen.

Internetleren.nl is onderdeel van ExpertCollege, waardoor u met dezelfde gegevens kunt inloggen op uw account. Ook alle scores en certificaten voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets blijven bewaard.

De beste voorbereiding op de landelijke kennistoets!

Landelijke certificering vastgesteld

Op dinsdag 30 januari jl. hebben de leden van de Verenigde Huisartsenposten Nederland de aanpak van de landelijke certificering van triagisten vastgesteld. Zo komt er een landelijke kennistoets en zal een auditcommissie de kwaliteit van de posten beoordelen. De posten zullen zelf inhoud geven aan de beoordeling van de communicatieve vaardigheden en stages organiseren voor nieuwe medewerkers. InternetCollege heeft aan de basis gestaan van de landelijke certificering. Ons opleidingsaanbod voorziet volledig in deze nieuwe ontwikkeling. Zodra de branche een uitvoeringsorganisatie heeft aangewezen zal InternetCollege zich laten certificeren als erkende opleidingsaanbieder.