Voortaan inloggen op expertcollege.com voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets

De website www.internetleren.nl komt te vervallen. U kunt daarom voortaan inloggen op www.expertcollege.com om bij uw account te komen.

Internetleren.nl is onderdeel van ExpertCollege, waardoor u met dezelfde gegevens kunt inloggen op uw account. Ook alle scores en certificaten voor de e-learning Triage NTS en de oefentoets blijven bewaard.

De beste voorbereiding op de landelijke kennistoets!

OPLEIDING E-XPERT NTS TRIAGEWIJZER BESCHIKBAAR VOOR HUISARTS, HUISARTSENPOST, MELDKAMER EN SEH.

Met ingang van 20 juli 2011 heeft InternetCollege haar nieuwe cursus e-Xpert NTS TriageWijzer op de markt gebracht. Deze cursus is volledig in lijn met de NHG TriageWijzer en de Nederlandse Triage Standaard en is daarmee inzetbaar in de hele keten van huisarts, huisartsenpost, meldkamer en SEH. Cursisten die bij InternetCollege deelnemen aan het scholingstraject tot gecertificeerd triagist zijn verzekerd van een opleiding die inhoudelijk helemaal aansluit bij de nieuwe richtlijnen en inzichten en kunnen derhalve in november 2011 met een gerust hart deelnemen aan de Landelijke Kennistoets.

FIKSE VERSCHILLEN TUSSEN TELEFOONWIJZER EN TRIAGEWIJZER
Het NHG, de uitgever van de TriageWijzer, geeft aan dat er pregnante verschillen zijn tussen TelefoonWijzer en TriageWijzer. Zo is er expliciet aandacht voor het denken in urgenties en toestandbeelden, voor ABCDE-triage, trauma’s, hersenletsel, (kinder)mishandeling en voor het beoordelen en behandelen van pijn. Het hoofdstuk ‘Wijzer aan de telefoon’ is herschreven, er is meer ruimte gekomen voor algemene triageprincipes. De triagecriteria zijn in aantal en in gradatie gewijzigd. Er zijn ingangsklachten toegevoegd, herzien of opgeheven. Een aantal is ondergebracht in ‘advieskaarten’ en andere zijn samengevoegd of juist verbreed. Het resultaat is dat er nog sprake is van 48 ingangsklachten. Kortom, de overgang van TelefoonWijzer naar TriageWijzer kan beschouwd worden als een fikse update, die niet zonder inspanning voor medewerkers en leidinggevenden van een huisartsenpost zal verlopen.

IMPLEMENTATIE GEEN SINECURE, PAS OP VOOR INDIRECTE KOSTEN!
De implementatie in de praktijk kan op verschillende manieren verlopen. U kunt voor elke medewerker een boek kopen en een transitiecursus. Maar daarmee bent u nog niet verzekerd van het feit dat eenieder ook conform de nieuwe standaard werkt. Als u daar zeker van wilt zijn, moet u nog zorgen voor klassikale scholingen, controles en toetsen. Dat kost u nogmaals een veelvoud van de aanschafkosten van de TriageWijzer. Dat de implementatie ook aanmerkelijk goedkoper kan, leest u in de volgende passage.

Figuur 1 Voorbeeld van een opgave uit de opleiding e-Xpert NTS TriageWijzer

E-XPERT NTS TRIAGEWIJZER: GOED, GOEDKOOP EN GEACCREDITEERD
Na het voorgaande begrijpt u dat de invoering van de nieuwe standaard op de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk nogal wat voeten in de aarde heeft. De klanten van InternetCollege weten uit ervaring dat de online opleiding e-Xpert Triage garant staat voor aantoonbare en controleerbare kennisverwerving. e-Xpert NTS TriageWijzer bevat de volledige inhoud van de TriageWijzer en biedt deze bovendien op een uitdagende wijze aan. Dankzij de slimme software wordt de leerstof zodanig aangeboden dat er sprake is van een optimaal leerrendement. De software detecteert snel van welke onderdelen kennis ontbreekt en zal de focus van de opleiding daarop richten. Daarmee wordt voor eenieder een individueel leertraject gerealiseerd dat gekenmerkt wordt door een steile leercurve. Je leert met name zaken die onvoldoende beheerst worden. Bovendien is de kennisverwerving op elk moment inzichtelijk voor een leidinggevende en daarmee bij te sturen. Optioneel kan gekozen worden voor een toetsing van de verworven kennis. Inmiddels is voor de opleiding e-Xpert NTS TriageWijzer accreditatie verleend door CADP voor 20 punten.